Oferta

Usługi Księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • kompleksowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • sporządzanie wszelkich wymaganych przepisami prawa deklaracji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatkiem VAT
 • kompleksowe rozliczenia z ZUS
 • przygotowanie przelewów z tytułu zobowiązań publicznoprawnych
 • bieżącą oraz kompleksową reprezentację przed US, ZUS oraz innymi instytucjami państwowymi

Doradztwo podatkowe

 • rozliczanie dochodów zagranicznych
 • porady podatkowe dla osób fizycznych
 • optymalizacje podatkowe w granicach prawa
 • konsultacje dla prowadzących działalność gospodarczą
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym

Kadry i płace

 • bieżąca, aktywna obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstw o każdym profilu działalności
 • rozliczanie z ZUS i US
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • przygotowanie dokumentów do kontroli
 • sporządzenie list, płac, rachunków
 • sporządzenie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • ewidencja, kontrola i rozliczanie czasu pracy
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, regulaminów, odwołań, opinii
 • obsługa PFRON
 • audyty kadrowe, wyprowadzenie zaległości oraz korekta nieprawdiłowości
 • bieżące wsparcie klienta w sytuacjach awaryjnych i niecodziennych

Zakładanie działalności gospodarczej

 • doradztwo w zakresia zakładania spółek
 • sporządzanie umów dostosowanych do indywidualnych potrzeb
 • współpraca z notariuszem
 • restrukturyzacje
 • współpraca z wieloma kancelariami prawnymi w Polsce
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Szukaj w witrynie